Nawigacja

O szkole

Profil szkoły

Celem funkcjonowania szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka w oparciu o najlepsze programy (dostosowane do warunków środowiskowych) i współpracę z rodzicami oraz lokalnym środowiskiem, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami religijnymi i etycznymi.

Wytyczony cel chcemy osiągnąć poprzez:

- respektowanie standardów krajowych i potrzeb edukacyjnych środowiska,
- warunki pracy i nauki zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dobrze wykwalifikowanych nauczycieli stosujących w pracy sprawdzone, nowoczesne
i atrakcyjne metody nauczania,
- dobrze wyposażoną w środki dydaktyczne szkołę.

Nasz Zespół Placówek Oświatowych:
- pomaga każdemu uczniowi,
- wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci,
- uczy tolerancji i patriotyzmu, kształtuje postawy,
- ma coraz lepsze wyniki w nauczaniu i wychowaniu,
- rozwija zainteresowanie sportem,
- stwarza dostęp do kultury.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa
    ul. Strzelecka 4
    66-542 Zwierzyn
  • (95) 761-72-97

Galeria zdjęć