Nawigacja

Przetargi aktualne Przetargi 2016/2017 Przetargi 2015/2016

Przetargi

Przetargi 2016/2017

Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie

                                                                                                            Zwierzyn dnia 12.12.2016r.

Informacja o Rozstrzygnięciu

 

dotyczy: postępowania w  trybie zapytania o cenę, udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie w okresie od 02.01.2017r.do 29.12.2017r.”

 

            Niniejszym Zamawiający Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie

w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję

o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę na:

„Sprzedaż i dostawa produktów żywnościowych

do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Zwierzynie w okresie

od 02.01.2017r. do 29.12.2017r.”

 

Pakiet I Artykuły mleczne, nabiał:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 17 118,68 złotych brutto.

 

Pakiet II Mięso wieprzowe, wędliny, drób:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 22 646,93 złotych brutto.

 

Pakiet III Ryby mrożone oraz mrożonki różne:

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 10 440,15 złotych brutto.

 

 

Pakiet IV Artykuły spożywcze, przetwory owocowo-warzywne, miód, napoje

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

 w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 20 281,53 złotych brutto.

 

Pakiet V Warzywa i owoce

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę 100,00 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 30 011,61 złotych brutto.

 

Pakiet VI Pieczywo i wypieki cukiernicze

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę  100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez :Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 4354,95  złotych brutto.

 

Pakiet VII Jaja kurze

Ofertę złożoną przez Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn uznać za ważną i przyznać jej na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych

w zapytaniu o cenę  100 punktów.

 

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) wybrać jako najkorzystniejszą w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, ofertę złożoną przez: Dariusz Korsak z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 75A, 66-542 Zwierzyn o wartości 1638,00  złotych brutto

 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

Na podstawie, art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Wybrany wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania danych osób reprezentujących wykonawcę przy umowie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego i danych osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia.

 

Umowa zostanie podpisana po okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po dopełnieniu wszelkich formalności dotyczących umowy.

 

            Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).

                                              

                                              

                                               Kierownik Zespołu Placówek

   Oświatowych w Zwierzynie

                          

                                                     (-) Jerzy Jażdżewski

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa
    ul. Strzelecka 4
    66-542 Zwierzyn
  • (95) 761-72-97

Galeria zdjęć