Nawigacja

Aktualności

2012/2013

Gminny Konkurs Recytatorski

W dniu 25 marca 2013 r. uczestniczyliśmy w  Gminnym Konkursie Recytatorskim poezji Juliana Tuwima „O złoty laur Jutrzenki”, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zwierzynie. Szkołę podstawową reprezentowały dwie uczennice z klasy czwartej: Ela Jadacka i Wiktoria Tarczyńska oraz uczennica z klasy piątej – Anna Drelich. W grupie gimnazjalnej utwory Juliana Tuwima recytowali: Jagoda Sawoch, Natalia Boryszko, Piotr Bykowski, Dominik Szczepaniak, Kamila Zygmunt. Tytuł laureata zdobyli: Ewa Jadacka ze szkoły podstawowej oraz Jagoda Sawoch i Dominik Szczepaniak z gimnazjum. Wyróżnienie otrzymał Piotr Bykowski.

 Laureatka Konkursu Przedmiotowego z Historii

Aleksandra Jażdżewska

16 lutego 2013 roku w Zielonej Górze odbył się wojewódzki etap konkursu przedmiotowego z historii organizowany przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Wzięła w nim udział uczennica klasy Va Aleksandra Jażdżewska, która, aby dotrzeć do tego etapu musiała przejść eliminacje szkolne i rejonowe. W konkursie startowało ponad 600 uczniów z całego województwa, a tytuł laureata uzyskało 47. Dzięki temu osiągnięciu Ola w klasie szóstej zostaje zwolniona z pisania Sprawdzianu Szóstoklasisty  uzyskując jednocześnie maksymalną liczbę punktów. Do konkursu uczennicę przygotowała Magdalena Szurko-Kiona.

Uroczyste podsumowanie odbędzie się w maju tego roku, a laureaci otrzymają nagrody i gratulacje z rąk Kuratora Oświaty.


KONKURS RECYTATORSKI PT. ,,CZARODZIEJSKI ŚWIAT POEZJI JULIANA TUWIMA”

Dnia 12 lutego 2013r. w Zespole Placówek Oświatowych w Zwierzynie odbył się konkurs recytatorski pod tytułem ,,Czarodziejski świat poezji Juliana Tuwima” zorganizowany przez p. A. Szpila i p. A. Kaperską. Wzięło w nim udział 15 uczniów szkoły podstawowej. Jury wyłoniło trzech laureatów: I miejsce – Ewa Jadacka, kl. IV; II miejsce – Anna Drelich, kl. Va; III miejsce – Wiktoria Tarczyńska, kl. IV. Zwycięzcom gratulujemy.


Mamy finalistkę

Uczennica klasy piątej a Aleksandra Jażdżewska została finalistką Konkursu Przedmiotowego z Historii. Uczennica uzyskała  97,5% punktów i okazała się najlepsza w rejonie gorzowskim. Finał odbędzie się 16 lutego w Zielonej Górze. Uczennica pracuje pod opieką Magdaleny Szurko – Kiona.


FERIE  NA  HARCERSKĄ  NUTĘ

 W dniach 18 – 20 stycznia 2013 r. w Dziedzicach k. Barlinka odbyła się Nieobozowa Harcerska Akcja  Zimowa 2013, w której  udział wzięli harcerze 9 DH ZODIAK  ze Zwierzyna. Młodzież mogła częściowo sfinansować wyjazd dzięki  środkom  zdobytym podczas  akcji  ZNICZ oraz Kiermaszu Bożonarodzeniowego.   Atrakcyjne zajęcia w doborowym towarzystwie były gwarancją dobrej zabawy. Harcerze korzystając z okazji składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wspomagają działalność zarobkową drużyny , dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie oraz  sponsorowi -  kierownictwu piekarni ZENARD ze Zwierzyna.


Olimpiada wiedzy matematycznej

W XVIII edycji Olimpiady Wiedzy „Matematyka Plus” kilka świetnych wyników zanotowali uczniowie ze szkoły podstawowej w Zwierzynie. Laureatką za rozwiązanie wszystkich zadań została Aleksandra Jażdżewska. Bardzo dobre wyniki uzyskali także: Patrycja Jaroszewicz, Krystian Grela i Oskar Pondo. Uczniów do konkursu przygotował Paweł Wiliński. 


Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych  

W przeglądzie udział wzięli przedstawiciele  wszystkich gminnych szkół. Do  GOK przybyły z Jasełkami grupy teatralne z ZPO w Górkach Not., z ZPO w Zwierzynie oraz PSP w Gościmcu. Jury , w składzie Artur Nełkowski – przewodniczący , Marianna Frontczak i Krzysztof Szczepanek – członkowie , bardzo wysoko oceniło zawartość artystyczną wszystkich przedstawień. Nasi aktorzy zostali laureatami w kategorii Teatr Żywego Słowa – zespół przygotowały Agnieszka Łesak, Agnieszka Kaperska , Anna Szpila , Marzena Dobrzyńska. Nasz teatr  będzie reprezentował  gminę i szkołę w Gorzowie Wlkp.   

 


Stypendyści wójta 

Podczas ostatniej w 2012 roku sesji rady gminy wójt Eugeniusz Krzyżanowski przyznał trzem młodym mieszkańcom gminy swoje stypendia za 2012 rok.  Dwa z nich trafiły do uczennic naszego gimnazjum. Wyróżnienie otrzymały:

Agata  Czajkowska  laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce, uczestniczka konkursów dla wiolonczelistów, finalistka wojewódzkich turniejów w koszykówce, mistrzyni powiatu w skoku w dal i biegu na 100 m.

Dominika Kęcik finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce, laureatka Międzyszkolnych Spotkań Smyczkowych w Gorzowie Wlkp.


Powiatowa Olimpiada o Zdrowiu „Uzależnieniom powiedz nie”

W szkole w Gorkach Noteckich odbyła się doroczna Powiatowa Olimpiada o Zdrowiu „Uzależnieniom powiedz nie”. Jej organizatorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Drezdenku.  Wzięły w niej udział reprezentacje wszystkich siedmiu gimnazjów z powiatu. Zwyciężyli uczniowie ze Strzelec Krajeńskich.  Zespół gimnazjum w Zwierzynie zajął miejsce trzecie. W skład zespołu weszli: Agnieszka Piórkowska, Anna Ćwikła i Grzegorz Zieliński. Opiekunem była Małgorzata Jackowska.


Awansowali do rejonów

W listopadzie 2012 roku zakończył się etap szkolny wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Do etapu rejonowego awansowali uczniowie, którzy uzyskali w specjalnych, trudnych testach minimum 80% punktów. Niektórzy będą startowali z kilku przedmiotów.

Ze szkoły podstawowej awans wywalczyli: Aleksandra Jażdżewska i Oskar Pondo z przyrody, Damian Kiciński i Krystian Grela z matematyki oraz Aleksandra Jażdżewska z historii.

Z gimnazjum awans do zawodów rejonowych  uzyskali: Agnieszka Podsiadło, Paweł Borowiec i Natalia Boryszko z języka angielskiego, Anna Ćwikła i Paweł Borowiec z matematyki, Natalia Boryszko z geografii, Agata Czajkowska z języka polskiego, Anna Ćwikła, Agnieszka Podsiadło i Alicja Drelich z historii oraz Anna Ćwikła z biologii.

 


Chemia w rolnictwie

Pod takim hasłem Zakłady Azotowe w Puławach zorganizowały IV edycje ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla najmłodszych uczniów.  Kacper Szpak, Kacper Lipiec i Bartosz Czerwik ze szkoły w Zwierzynie  zdobyli wyróżnienia. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymali także: Dagmara Skiba, Małgorzata Drelich i Bartosz Skiba. Firma wszystkim dzieciom z klas I – III przygotowała upominki. Opiekunem uczniów była Elżbieta Horbanowicz.


Konkurs Wiedzy o Laur Janusza Korczaka

Dnia 24 listopada 2012r. w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Laur Janusza Korczaka organizowany przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Drezdenku. Konkurs składał się z dwóch części: testu o życiu i twórczości Janusza Korczaka oraz inscenizacji jednego z jego dzieł. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zwierzynie, która reprezentowana była przez klasę Vb zajęła III miejsce w kategorii: ,,Prezentacja sceniczna na kanwie utworów Janusza Korczaka” za przygotowanie przedstawienia pt. ,,Król Maciuś Pierwszy. Sen ucznia.” pod opieką p. Agnieszki Kaperskiej. Ostatnich korekt dokonała p. Anna Szpila. Oprawą muzyczną zajęła się p. Agnieszka Łesak. Zwycięzcom gratulujemy.